logo

www.halalbulgaria.com

 

 

ЦЕНОРАЗПИС

 

Цената за Халал Сертифициране се изчислява въз основа на следните показатели:

 • Брой на Халал продукти и услуги, които предстоят да бъдат сертифицирани.
 • Вида на Халал продуктите (или услугите) и тяхното съдържание.
 • Броят на обектите, производствените линии и персонала.
 • Нивото на сложността на производствения процес и сложността на съответния Халал контрол, който трябва да се наложи в сертификационния процес.
 • Уточнявайки сложността на Халал продукта и производственият процес се определя броя на Халал одиторите за извършване на Халал Сертификацията.
 • Изчисляване на пътното разстояние от офисите (гр. София и гр. Бургас) на Халал България ЕООД. до обекта, който ще се сертифицира. За да ви направим оферта моля изпратете но официално запитване на служебните ни имейли:
 • info@halalbulgaria.com или halalbulgaria@gmail.com

  където моля да ни уточните следните ваши данни:
  1. Кратко описание на продукт(и) или услуга(и), които искате да бъдат сертифицирани.
  2. Съдържанието (по етикет) на продуктите, които искате да бъдат сертифицирани.
  3. Описание на продуктовата гама, която произвежа предприятието (ако фирмата ви има официална уеб страница може да ни изпратите линк с публикувани и описани ваши продукти).
  4. Контакти за обратна връзка с вас:
  - Име и Фамилия на запитващото лице.
  - Име и адрес на фирма.
  - Телефни за контакт.

  ВАЖНА БЕЛЕЖКА: „Халал България ЕООД.“ запазва конфиденциалност по отношение на всички ваши данни и спазва стриктно РЕГЛАМЕНТА (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП)!

    • ym  ym1  ym2


  ym3