logo

www.halalbulgaria.com

 

 

Халал България

Фирма Халал България Консултинг ООД, извършва дейност за сертифициране на ХАЛАЛ Стандарт за фирми, действащи в България. Този сертификат ще гарантира че хранителни, козметични и други потребителски продукти са проверени и доказва, че отговарят на изискванията на Исляма. Сертификацията се издава след техническо анализиране на съдържанието на продуктите и подробна проверка на място на производството.

Сертификацията се съобразява спрямо Фетва'та (Ислямски Закони) на Ходжа - Имам "Ayatullah-ul-Uzma Seyyid Ali Hameney", широката информация на Ислямската Енциклопедия, тълкувана от учени на нашия професионален екип и консултация със Световните ХАЛАЛ Организации и Институти като: Halal Indonesia, Malaysia Halal, Halal Canada, Helal Turkiye, Halal India, Halal Italy, Halal Russia, HALAL ISCS, ISA HALAL, MCB, MUI, MUIS, Marmara University Ilahiyat Faculty, Istanbul University Ilahiyat Faculty. Даваме и полезна информация на фирмите как трябва да превърнат продуктите и производството си в Халал. Едновременно помагаме на фирмите да създадат контакти с други фирми, които изискват Халал стандарта.

Същевременно, персонала получава полезно интер-културно обучение, което ще им помогне да опознаят Ислямската култура и Мюслюманското поведение, без да има нужа да се посещава някоя Ислямска държава.logokocuzum