logo

www.halalbulgaria.com

 

 

Категоризация на Продуктите ?

 

За Халал Сертификат продуктите се категоризират по следния начин:
1- Категория : Продукти които, не са храни или добавки за храни.
2- Категория : Хранителни продукти, които нямат съдържане от животински произход.
3- Категория : Продукти от месо. (включва и тези от птичи произход)
4- Категория : Риби

КАТЕГОРИЯ “1”
ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ХРАНИ ИЛИ ДОБАВКИ ЗА ХРАНИ;

В тази категория храната не влиза, за това не се търси отговор на въпроса; "продуктът Джаиз (разрешен от Ислям'а) ли е или не?", а се прави провека дали продуктът е Тахир (в приличен вид, чист). Тук вече условието за Тахир е материалът по време на обработка да не подлежи на химическа промяна, проверка на всички пречисващи препарати на мястото на производство, така и проверка на всички вещи, които имат допир до човешка кожа, и проверка на пакетажните материали и техниката.

Контролът и изчислението на този вид материали се прави по най-икономичния начин, за това тази проверка е в Категория 1 в ценовата листа.

КАТЕГОРИЯ “2”
ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СЪДЪРЖАТ ДОБАВКИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД;

Проверяват се храни, несъдържащи животински съставки. Основата на проверката се прави по Е-Номерования списък. Ако инспекторът има съмнение за някоя от добавките, тогава се иска офицален документ (лабораторен или анализен сертификат) за съдържанието на добавката.

По време на изследване на продукта, внимателно се проверява дали има Неджис (по условията на Исляма "Не-Тахир) състояние. Ако има, се установяват причините и се дават съвети и показания как те могат да се избегнат, и така продуктът да се превърне във Халал. Изследването на този вид продукция е средно сложна и за това се оценява като Категория 2.

КАТЕГОРИЯ “3”
ПРОДУКТИ ОТ МЕСО И ПТИЧИ ПРОИЗХОД;
 

Продуктите от месо задължително трябва да отговарят на следните 5 условия:

1 - Касапът да е Мюслюманин, и да не е противонасочен към свещенните религии.

2 - Животното трябва да се заколи с остър и заточ метален предмет, само в определени условия предметът може да е от друг вид материал.

3 - Животното трябва да бъде обърнато към Къбле (посока Мекка) преди да се заколи.

4 - Преди акта на коленето на животното, касапина трябва гласно да каже името на Аллах (като Бесмеле).

5 - Преди да се заколи животното трябва да сме убедени,че то е в добро здраве, причината за това е рефлексите на животното да са силни за да може да изтече цялата кръв…

Не бива да се извършва замайване и причиняване на припадък на животното в никакъв случай. Само ако се раздели сънната артерия на две, смъртта на животното ще се осъществи със сигурност.

При нужда за коленето на животни по условия на Исляма можем да ви осигурим компетентен касап.

Тъй пак е задължително да се докаже на практика и без съмнения, че произхода на животното отговаря на Ислямските изисквания.

Изследването на този вид продукция е сложно и отнема повече разходи за това се оценява като Категория “3”.

КАТЕГОРИЯ “4”
РИБИ;

Според Ислямските закони рибата никога не трябва да се убива под водата, задължително това действие трябва да се извърши на суша. Може да се даде пример: с мрежа върху лодка, кораб.

По методите на улов на риба в Исляма да се убива рибата с взривни устройства е строго забранено. Европейските закони за начин на улов на риба съвпадат с изискванията на Исляма, за това един Мюсюманин може да си купи и да консумира риба уловена законно в ЕС.

В категоризацията на Халал Риби, ако част от рибата се ползва в добавяне на друга храна трябва да се спазят следните критерии:

1 - Рибите имат люспи, дали рибата има люспи или не трябва да се установи от експерт с офицален документ.

2 - Рибата да бъде убита на суша.

Най-вече ако рибата се ползва като добавка към друга храна, добавената риба задължително трябва да се провери дали е в забранения списък (като риба "змийорка").

Иследването на тоз вид продукти изисква компетентност и много внимание. За това влиза в Категория 4.

В долния списък ще видите видовете риби с люспи които могат да се консумират от всички Мюслюмани. 

 el1kocuzum