logo

www.halalbulgaria.com

 

 

Категоризация на Продуктите ?

 

Категоризацията по ‚Халал Стандартът‘ който спазва „Халал България“ по време на сертифициране и издаване на ‚Халал Сертификат‘ се оформя по следният начин:

Таблица

---------ННЕКА ОТБЕЛЕЖИМ ЧЕ ВСЯКА КАТЕГОРИЯ ОТ ТАЗИ ТАБЛИЦА СИ ИМА СВОИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДА БЪДЕ ОБОЗНАЧЕНА КАТО „ХАЛАЛ“.

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С „ХАЛАЛ, ХАЛАЛ СЕРТИФИКАТ, ХАЛАЛ СЕРТИФИКАЦИЯ“ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

- Ние ще ви дадем полезна информация, относно това в коя категория попадат вашите продукти или вашата дейност. Ще ви дадем препоръки за суровините и съставките, за провеждане на Халал производствени линии, за образуване на Халал производсвто както и подобряване на Халал качеството Ви в съответствие на Халал изискванията в Халал Стандартите.

 

 ymym1ym2


ym3