logo

www.halalbulgaria.com

 

 

Сертифицирани Фирми от „Халал България“

 

Уважаеми посетители, „Халал България ЕООД“ има изградена политика за запазване на конфиденциалност по отношение на на своите клинети, която политика е съобразена с РЕГЛАМЕНТА (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП)!

В този аспект, за да научите кои Български продукти са сертифицирани от „Халал България“ и поддържат актуален ‚Халал Сертификат‘ моля изпратете ни запитване по имейл на който:

 • Моля, да напишете с каква цел ви е запитването (лична / служебна) и за каква цел ще се употребява информацията получена от „Халал България“?
 • От коя категория и кой вид „Халал“ продукти се интересувате?
 • Ако запитването е за физическо лице моля напишете ни вашето име и фамилия?
 • Ако запитването е в интерес на юридическо лице, моля напишете ни данните на фирмата за която се прави запитването.
 • Моля, напишете ни вашите контакти като ‚имейл и телефон‘ за да се свържем с вас.

  ВАЖНА БЕЛЕЖКА: „Халал България ЕООД.“ запазва конфиденциалност по отношение на всички ваши данни и спазва стриктно РЕГЛАМЕНТА (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП)! • ym  ym1  ym2


  ym3