logo

www.halalbulgaria.com

 

 

Какво Oзначава ХАЛАЛ ?

 

Мюслюманите трябва да консумират само чисти и здравословни храни, отговарящи на Ислямските изисквания и закони. Нечистите храни (Тахир) и храните, които не са Джаиз (законни, позволени) са строго забранени от Ислямската Религия. Това са например: урина, изпражнения, сперми на живи същества, трупове (в това число влизат и животните заколени извън Ислямските условия), кръв, куче, прасе, алкохолни напитки и др. В случай, чe една храна е чиста (Тахир), но има допир (смес) с нечиста (Неджис) храна тогава и тя се замърсява и става Неджис. Така и някои замърсени храни (Неджис) могат да се пречистят и да станат чисти (Тахир). Има и случйи в които храната дори да е Тахир (чисто приготвена), ако е в категорията "не Джаиз" (незаконна, забранена от Исляма) се забранява консумирането и. Като пример може да се даде "дрога". Халал Терминът, освен храната включва и добавките за храни, пакетажните материали, козметика, химикалите, които се добавят в перилните препарати и други. Целта на Халал сертификацията е да се избегнат продуктивните условия, не отговарящи на Ислямските, да превърнем един продукт от Неджис (не чист) на Тахир (прилична, чиста) и да заменим Не Джаиз (забранен от Исляма) добавките; да превърнем продукта на Джаиз (разрешен от Исляма). "Халал Сертификатът" на "Халал България Консултинг" ООД, подпомага фирми, които искат да създадат контакти с други Мюслюмански Бизнесмени и фирми за разширяване на пазара в обектите и пазарите на Ислямското вероизповедание, използвайки правомощията и популярноста ни в тази сфера.  el1kocuzum