logo

www.halalbulgaria.com

 

 

Халал България

Фирма “ХАЛАЛ БЪЛГАРИЯ” EООД., е организация която извършва одит и контролни дейности по Халал Сертифициране, също така „Халал България“ активно работи за развитието на „ХАЛАЛ“ индустрията в България. Сертифицирането на ‚Халал продуктите‘ и ‚Халал услугите‘ се извършва в съответствие с международните и националните стандарти за качество, безопасност и ‚ХАЛАЛ‘. „Халал България“ е независима организация, която елиминира всякакъв натиск при вземане на решения. Експертите на „Халал България“ имат дългогодишен опит в областта на Халал сертифицирането в международно признато ниво, участват в неправителствени комисии между България и Мюсюлманските и Арабските страни. Халал Сертификатът на ‚Халал България‘ ще гарантира, че хранителните, козметичните и други потребителски продукти и услуги са проверени и одитирани с доказателства и че тези продукти и услуги отговарят на изискванията на ‚Ислямските Правила‘ (това, което ALLAH утвърждава за Мюсюлманите, което произтича от неговите правила от Свещения КОРАН и изказванията и практиките (Сунна) на пратеника на АЛЛАХ Мохамед (АЛЛАХ да го благослови и с мир да го дари), „Халал Сертификат“ се издава след като екипът от експерти на ‚Халал България‘ извърши техническо анализиране, одити с подробни проверки на суровините, продуктите които се произвеждат, опаковките, работната среда и мястото на производство.

Процесът на Халал Сертификация се извършва според следните стандарти: OIC / SMIIC 1: 2019 „Общи Изисквания за Халал при Храните“, второ издание от
31.07.2019 г.
OIC / SMIIC 2: 2019 „Оценяване на съответствието - изисквания към органите, предоставящи Халал Сертификация“, второ издание от
22.07.2019 г.
OIC / SMIIC 4: 2018 „Халал Козметика – Общи Изисквания“, първо издание от 27.02.2018 г. OIC / SMIIC 6: 2019 „Специални изисквания за прилагането на OIC / SMIIC 1 на места, където се приготвят, съхраняват и сервират Халал храни и напитки“, първо издание от
01.08.2019 г.
Общи указания за използването на Halal Code CAC / GL 1997. 24 Спецификация на Gulf Standard GSO 0000/2008, част (1) Халал продукти. Общо изискване.
Халал Храна 24: 2007, Бруней Дарусалам Стандарт SASO 2172 "Общи изисквания за Халал храна", Саудитска Арабия. GSO 993/1998 "Изисквания за клане на животни съгласно Ислямския закон" MS 1500: 2009 Изисквания за приготвяне, производство, преработка и съхранение на Халал продукти. MS 1514: 2009 Добра производствена практика (GMP). MS 1900: 2005 Система за управление на качеството - изисквания от гледна точка на Исляма. MS 2400-2: 2010 Осигуряване на система за разпространение на Халал продукти - Част 2: Изисквания към система за управление на съхраняването на продукти в складове и свързаните с тях дейности. БДС EN ISO / IEC 17021-1: 2015 – Оценка на съответното. Организационни проучвания, усъвършенствани одити и сертифициране на системата за управление. БДС EN ISO/IEC 17065:2012 – Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги. БДС EN ISO/IEC 17025:2018 - Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране. БДС EN ISO 22000:2018 - Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига. СД ISO/TS 22003:2014 - Сертифицирането на СУБХ е дейност по оценка на съответствието, което се извършва от трета страна. БДС EN ISO 22716:2008 - Козметични продукти. Добра производствена практика (GMP). Указания относно Добрата производствена практика. БДС EN ISO 19011:2018 - Указания за извършване на одит на системи за управление. БДС EN ISO/IEC 17000:2006 - Оценяване на съответствието. Речник и общи принципи. По време на ХАЛАЛ сертификационният процес експертите на ‚Халал България‘ се съобразяват с широката информация на Ислямските Правила, които се отнасят до общоприетите правила и вярвания на Исляма, независимо от различията в различните страни. Професионалният ни екип извиршва извършва редовна комуникация и консултация със световните „Халал“ институции и организации“ като: WHC, SMIIC, HAK, MUI, JAKIM, MUIS, WHFC, IHIA, Marmara University Ilahiyat Faculty, Istanbul University Ilahiyat Faculty. „Халал България“ е член на Световният Халал Консул, Сдружение на Халал Сертифициращите Структури – AHAC, също така е член на Световният Халал Консул (World Halal Council - www.worldhalalcouncil.com) има и множествени сключени договори за сътрудничество с браншови организации като някои от тях са; Халал Италия, Халал Гърция, Халал Татарстан, Халал Австрия, Франция, Германия, Турция, САЩ, ЮАР, Виетнам, Перу, Кения, Кот Д'ивоар, Индия, Япония, Филипини, Обединено Кралство, Нидерландия, Ирландия, Испания, Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия, Полша и други.

„Халал България“ дава полезна информация на фирмите как трябва да превърнат продуктите и производството си в „Халал“. Едновременно помагаме на фирмите да създадат контакти с други фирми, които изискват Халал стандарта, също така, персонала получава полезно интер-културно обучение, което ще им помогне да опознаят Ислямската култура, ценностите на Исляма и Мюслюманското поведение, без да има нужа да се посещава някоя Ислямска държава.ymym1ym2


ym3